MEDLEMSSIDA

Nyheter på medlemsfronten

Nya medlemsrabatter för 2021 kommer inom kort!

Vi gläder oss åt alla de företag som lämnar rabatt till våra medlemmar.

Glöm inte att du även har rikstäckande förmåner genom Riksförbundet Svensk Trädgård, bl.a på entreér. Dessa hittar du i tidningen Hemträdgården och på www.tradgard.org.
OBS! Medlemskort med aktuellt årsmärke ska alltid visas upp för att erhålla rabatt.

Share Button